projektowanie akustyczne budynków

doradztwo, konsultacje i opracowania akustyczne z zakresu:

- izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych i wewnętrznych

- akustyki wnętrz, czasu pogłosu i zrozumiałości mowy wg PN-B 02151-4:2015

- emisji hałasu do środowiska i raportów środowiskowych

- projektowania i weryfikacji systemów nagłośnienia i DSO

- redukcji hałasu przemysłowego

- BREEAM i LEED Qualified Acoustical Consultant

- pomiary akustyczne: izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych i uderzeniowych, zrozumiałości mowy STI, czasu pogłosu, hałasu i poziomu dźwięku w pomieszczeniach, BREEAM

archAKUSTIK